Obrazek
Kratochvilné čtení - nadpis

Číslo
1
qff
Ročník
1
Spanilomyslná čtenářko!

Laskavý čtenáři!

Když se britského spisovatele Colina Dextera ptali novináři na jeho záliby, svěřil se jim, že rád čte, pije pivo a řeší šachové úlohy. Moje záliby jsou téměř shodné (až na ty šachy). O to, co jsem v životě vypil, se s vámi žel podělit nemohu. O to, co jsem přečetl, naštěstí ano.

Když Jakub Deml jednou rozmlouval s F.X. Šaldou, pravil mu tento: „Vy byste měl vydávat časopis!“ Tak vznikly Šlépěje. Mně nic takového neřekl, protože umřel dřív, než jsem se narodil, a tak jsem na to musel přijít sám. Ovšem je docela dobře možné, že by mi to neřekl, i kdyby se mne dožil, poněvadž nejsem Jakub Deml.

Když si spolu povídáme, začasté si vzpomenu, že jsem k tomu neb onomu předmětu kdesi cosi náramně trefného četl… jak ono to jenom bylo? Paměť mi arciť neslouží natolik, abych vám dovedl příslušné pasáže patřičně přiblížit. Proto si dovolím přenésti je na tyto stránky a vystavit je tak vašim zpytavým zrakům a bystrým mozkům.

Obsahem Kratochvilného čtení jsou texty, které mne nějak zaujaly. Ne vždy půjde o myšlenky s nimiž se ztotožňuji, ale vždycky mě někam postrčily. Snad Tobě, spanilomyslná čtenářko, i Tobě, laskavý čtenáři, prokáží podobnou službu.

Vydavatel


Vydává Josef Lédl nákladem vlastním.
Nevyžádané rukopisy se nejen nevracejí, ale ani nečtou.
Veškeré subskripce jakož i podomní obchod s díky avšak rozhodně odmítáme